Tanken bag

Foreningen for Den Ny Energi og Ny energi Festival

Af Birgitte Saviéra


I juni 18 stiftede Luna Elvstrøm og jeg, Birgitte Saviéra, sammen med nogle andre, en forening ved navn:

Foreningen for Den Ny Energi.

Formålet er dels at skabe et forum, hvor mennesker fra forskellige ”skoler og systemer” kan udveksle og inspirere hinanden vedrørende Den Ny Energi – og dels formidle og udbrede viden om Den Ny Energi.

Dvs. vi ønsker at skabe et forum, hvor ALLE er velkomne og ingen har et mere rigtigt svar på spørgsmålet: Hvad er Den Ny Energi, end nogen anden.

Det er et spørgsmål, som bliver besvaret forskelligt, men ofte fornemmer jeg noget samstemmende bagved blandt åndeligt søgende mennesker. Dels er der et positivt fremtidssyn, dels er der en forståelse for, at vi mennesker er i gang med en meget voldsom og dybtgående udvikling.

I år er det Foreningen for Den Ny Energi, der står for festivallen. Gennem foreningen har Luna og jeg skabt en festival, som løber af stablen i uge 30, og temaet på denne festival er, at vi sammen vil udvikle forståelse for Den Ny Energi og finde metoder, hvormed vi kan skabe en ny og bedre verden. Jeg håber vi ses.

Hvad er Den Nye Energi? Personlig følger jeg nogle af de nye åndelige kanaler, nye fordi de alle er begyndt at formidle budskaber til menneskeheden efter 1990. Denne dato er for mig en meget vigtig skæringslinje. Jeg følger primært Kryon og Gruppen. Begge lægger gratis kanaliseringer på internettet regelmæssigt og har gjort det gennem mange år. Kryon kanaliseres gennem Lee Carroll og Gruppen gennem Steve Rother.

Hvis jeg kort skal ridse op, hvad den ny energi er ifølge disse kanaler, så handler det primært om, at magnetismen er blevet formindsket på Jorden, hvorfor vores DNA NU modtager budskaber, som den ikke kunne før.

Dette er bare en af de mange nye energier på Jorden. Virkningen af bare denne ene forvandling kommer til at betyde skabelsen af et helt ny menneske, version 2 kalder jeg det -et menneske som vil udvikle de samme evner som mestrene, som har gået på Jorden, har haft til rådighed. Vi er alle selv på vej til at blive en mester!

Spørgsmålet er så: Hvordan gør vi det? Dette giver såvel Kryon som Gruppen mange svar på.

Det er også omdrejningspunktet på festivallen, hvor vi håber mange kommer og byder ind med jeres bud på svaret.

Her følger en lille lignelse af Kryon, som illustrerer virkningen af Den Ny energi i mennesket. Den hedder Tjærepøllen.

Du kan også læse den i min bog: Kryons Lære. Se – birgittesaviera.dk


Lys og glæde til jer alle!


Læs Tjærepøllen her

Se Foreningen for Den Ny Energi´s formål her

Tanken bag


Tanken bag Ny EnerGi Festival er, at mødes og dele indsigter og forståelser i den nye tid.


Ny EnerGi Festival sætter netop fokus på, at vi både giver og modtager i det spirituelle felt, som vi skaber i fællesskab.


Et rum hvor vi sammen kan stille spørgsmålene:

Hvad er det nye, hvor er vi på vej hen og tør vi være i tomrummet hvor vi ikke ved hvad der sker?

Hvorfor


Sammen skaber vi et rum, hvor vi åbner os for den nye energi´s

bevidsthed.


Et rum hvor vi sammen stiller spørgsmålene:

Hvad er det nye?


Hvilke forandringsprocesser sker der i mig?


Hvordan skaber vi en ny verden?

Lidt stemningsbilleder fra sidste års festival

HVORDAN


Festival og retreat - Workshop - Bevidst samtale, hvor vi sammen udforsker Den Nye Energi - Finder veje til at integrere og skabe en ny verden - Meditativ vandring i skoven - Fælles dans - Afmontering af Den gamle Energi - Fælles madlavning - OvernatningKONTAKT OS

22 48 20 84

ARRANGØR


Festivallen afholdes af:

FORENINGEN FOR DEN NY ENERGI


Luna Munch Elvstrøm

www.heart-spirit.com


Birgitte Saviéra

www.birgittesaviera.dk