Festivalen 2019


 

Er du klar til at transformere dig ind i den Nye Energi?


Vi samler alle mestrene, som bidrager med deres store visdom, således at vi bliver et stort flammebål af visdom, så vi hver især går derfra med større forståelse og klarhed over, hvad den nye energi er og hvordan vi skal leve den.


Vi skaber et rum hvor mestre får lyst til at give; et alkymisk værksted, hvor inspirationen og intuitionen kan få lov at udfolde sig og blive delt. Sammen kanaliserer vi svar på de mange spørgsmål om: Hvad er den ny energi?

 

4 dages inspiration og samskabelse; Hvordan?


I fire dage spiller vi med nye spilleregler, som hører den nye energi til. Vi ved, at vi alle er samlet af en helt bestemt årsag og alle har deres plads i det her puslespil, som vi lægger sammen. Vi anerkender, at handlinger og situationer udspiller sig for, at vi alle kan transformeres på den dybeste og højeste måde. Vi finder ind til og tager udgangspunkt i den inderligste, ubetingede kærlighed, der er i os for at kunne handle ud fra det – både af kærlighed til os selv og andre.

På festivalen har vi masser af dialog, fælles kanalisering, leg, energiarbejde, dans, praktisk samarbejde, sang, alvor og sjov.Torsdag: Mærk forbindelsen til naturen


Vi er i naturen og mærker forbundetheden.

Vi mærker vores egen forbindelse til naturen og moder jord.

Vi mærker, at vi er ét med naturen.

Vi kigger hinanden i øjnene og vi mærker den længsel og kærlighed, som har fået os til at komme til stede. Vi har dedikeret dagen til miljø og natur for at få en større bevidsthed om, hvad det er der sker i vores miljø og i naturen på nuværende tidspunkt.

Vi vil få indsigter, som vi hidtil har haft en fornemmelse af, men som vi ikke har fået krystalliseret ud i tydelige tanker og muligheder for handlinger.

Vi er i skoven, hvor vi mærker forbundtheden med naturen; og vi anerkender længslen for at tage totalt ansvar for det samspil med miljøet og naturen, som er nødvendigt for, at moder jord kan give tilbage i kærlighed til alle sjæle på jorden, for at få jordens energi til at vibrere på et højere plan.

Vi vil mærke, at vores egne indre vibrationer og kærlighedsniveau stiger, og vi tager imod praktiske redskaber, som gør det muligt for os nu at handle i den virkelighed, som er lige nu. Og fordi disse handlinger udspringer fra kontakten til os selv og naturen vil vi med lethed kunne bruge de nye redskaber.Fredag: De nye børns evner


Denne dag lader vi børnene gå forrest, idet vi lader dem formidle deres iboende viden til os.

Vi leger med, hvad der sker, når vi kan alle de der ting og har gennemsigtighed i, at vi kan se og mærke alt om hinanden. Sjælen skaber en verden uden grænser. Vi bliver tydeligere i vores egne grænser, fordi der ingen ydre grænser er. Kærlighed og forbundetheden med hinanden og det der er større end os. Når vi elsker alle som ét, hvordan ser verden så ud? Når kærligheden kommer før regler. Hvordan lever du så?

Fra tresserne og frem til firserne er der født mennesker, som skulle være bærere af de nye børn. Nu er de her, de nye børn. Disse nye børn har evner, som afspejler hvordan verden vil komme til at fungere i fremtiden. Der er forskel på i hvor høj grad de nye børn har lukket op for og bruger deres evner. Nogen har store udfordringer og møder meget stridsom smerte ved at have disse evner, selvom de i nogle sammenhænge bliver rummet og elsket for deres kærlighed.

Dagen bliver dedikeret til, at børn og de mennesker, som er vidne til disse børns evner kan dele den glæde, der opstår, når vi som mennesker får lov til at udforske og bruge disse evner. Denne dag vil vi sætte ord på og mærke, hvad der kan opnås på internationalt plan, når vi sætter disse evner i spil. Det bliver en dag, der er dedikeret til at transformere ensomhed og frygt for alle de sjæle, som føler sig alene med disse evner. Alle deltagere får mulighed for at udforske, mærke og lege med disse nye redskaber og evner.Lørdag: Business fra hjertet


Når vi lever for hinanden, og ikke af hinanden.

I år 1000 skete der en transformation. Vi gik fra, at det var tilladt at gå ud at røve og stjæle, og voldtage mennesker og på den måde tilegne enkeltindividet mere rigdom. Det var ligesom bare i orden at gøre det på den måde. Det nye var, at vi i stedet en moral, der sagde at det enkelte mennesker også har en værdi.

Lige nu er vi igen i en transformation. Vi har bevæget os op på et andet niveau og nu skal vi til at acceptere, at vi ikke kan snyde, være egoistiske, være kortsigtede, udnytte andres dumhed, udnytte det iboende begær hos mennesker, sådan at vi endnu engang kan løfte os op på et nyt niveau.

Vi finder ind til kernen i os selv og begynder at kunne ane vores sjæl er og hvad den brænder efter. Vi finder ind til essensen af os selv og hvordan vi ønsker at fremstå i vores verden når vi er fra den dybeste kærlighed til os selv.Søndag: Praktisk realisering


Søndag er dedikeret til at opleve den støtte, der tildeles os, fordi vi tager hul på disse emner.

Den støtte vi har i nu at kende hinanden, men også støtten i at have en større og mere trænet forbindelse til de kosmiske hjælpere, som til enhver tid støtter den transformation, jorden er i gang med at gennemgå.

Søndag vil bruges til at konkretisere projekter, der løber af stablen det næste år. Den vil bruges til at lave netværk og finde sammen med de mennesker, som skal udføre helt fysiske, praktiske projekter.

Der vil være en individuel evaluering og visionsdannelse for alle deltagere.

 

Det skal for alvor føles som en leg.Socialt samvær

Hver dag laver vi mad og spiser sammen. Vi taler om at skabe en bedre verden, men hvordan er vores egen tolerance, når de andre skræller gulerødder på den helt forkerte måde. Ofte lærer vi mest i det helt jordnære, der hvor vi møder verden på godt og ondt.


Aftentiden

Jeg har valgt ikke at sætte program for aftenerne.

Mit håb er, at I – deltagerne – har lyst til at byde ind med noget. Det kan være musikalsk, en leg, en fortælling eller lign.


Torsdag:   Mærk forbindelsen til naturen

Fredag:     De nye børns evner

Lørdag:     Business fra hjertet

Søndag:    Praktisk realisering!

HVORDAN


Festival og retreat - Workshop - Bevidst samtale, hvor vi sammen udforsker Den Nye Energi - Finder veje til at integrere og skabe en ny verden - Meditativ vandring i skoven - Fælles dans - Afmontering af Den gamle Energi - Fælles madlavning - OvernatningKONTAKT

22 48 20 84

Festivalen afholdes på:


Sandtoften 1, 7100 Vejle

ARRANGØR


Festivallen afholdes af:


Luna Munch Elvstrøm

www.heart-spirit.com