Festivalen 2018


Mange taler om den ny energi, men opfatter vi det samme?


Luna og Birgitte indkalder hermed mestre fra fjern og nær til et alkymisk værksted, stort ”fællessmøde”, en Festival.

Vi samler alle mestrene, som bidrager med deres store visdom, således at vi bliver et stort flammebål af visdom, så vi hver især går derfra med større forståelse og klarhed over, hvad den nye energi er og hvordan vi skal leve den.


Vi skaber et rum hvor mestre får lyst til at give; et alkymisk værksted, hvor inspirationen og intuitionen kan få lov at udfolde sig og blive delt. Sammen kanaliserer vi svar på de mange spørgsmål om: Hvad er den ny energi?

HVER DAG:

I programmet er der hver dag nogle temaer eller gentagende ”arbejdsmetoder”. Her kan du læse mere om,

hvad de indeholder:

 

4 Emner: 4 dage – én proces

Temaerne i de 4 dage relaterer sig til hinanden og skaber tilsammen én proces.

De er således indbyrdes forbundne og dele af den samme helhed. Arbejdet og forståelsen bygges således op fra dag til dag. Vi betragter temaerne som én løbende proces hvor hver enkelt deltager bliver afklaret og får udvidet indsigten i sin egen Vej og eget liv på sin Vej til at stå i sin egen paver.

Om søndagen kulminerer denne proces med nogle valg for fremtiden, hvor du vælger en ”handlingsplan”.

Gennem en afsluttende ceremoni finder du din unikke gave til helheden, som du har bragt med dig i denne inkarnation og beslutter på hvilken måde, du vil bidrage til at skabe en ny og bedre verden.


Gruppearbejde

Efter nogle oplæg fra Luna og Birgitte om dagens tema arbejder vi sammen i grupper. Vi åbner op for vore indre kanaler og bringer så megen viden og inspiration ned som vi kan, og denne viden deler vi med hinanden. Derigennem vil vi øge vores allesammens forståelse af dagens tema.I gruppen benytter vi vores intuition og kanaliseringsevne.


Dans og morgenøvelser

Vi danser og synger sammen. Det er vigtigt at få både krop og sind i gang, når vi skal udvikle os og lære nyt. Derfor vil vi i løbet af dagen veksle mellem at arbejde bevidst med sindet og aktivere kroppen, således at tankeprocesserne kan blive ”rystet på plads” gennem grounding. Kropsarbejdet foregår gennem morgenøvelser, tur i skoven og dans. Når vi som mennesker gør noget sammen i en gruppe i kærlighed transformeres vore celler hurtigere. Det er vigtigt at være i tavshed da det giver rum til transformationen.


Skovtur i stilhed

Vi går tur i skoven - i stilhed. Vi møder naturen og integrer dens kraft i vores arbejde, naturren har svar på alle vore spørgsmål hvis vi lytter. Det at gøre ting sammen højner energien vi øver os i at være en fælles organisme som forbinder os til naturen og dens visdom som bliver vores visdom. Formålet er også en grundig grounding af det tema, vi har arbejdet med.


AFMONTERING

– Omskrivning af Akashaen: Hver dag vil vi også arbejde med afmontering af Den Gamle Energi. For at den nye energi kan arbejde gennem os og med os, er vi nødt til først at få ryddet op inde i os selv. Det gør vi gennem afmontering og vi har valgt 3 temaer for denne festival.

Torsdag: Gamle løfter,  Fredag: Angst for egen storhed, Lørdag: Gamle overbevisninger

Alle har vi længe været i en rivende udvikling og har forløst mange gamle uhensigtsmæssige tilstande. Og NU i Den Nye Energi, har vi for alvor fået redskaberne til at gøre arbejdet effektivt. Og dette arbejde er altafgørende for håndtering af Den Ny Energi og Den Ny Tid! Vi kunne også kalde dette arbejde for: Omskrivning af Akashaen.

Målet med dette arbejde er at vi bliver mere bevidste om vore gamle mønstre, vaner, løfter, forventninger og overbevisninger.

Når vi forløser de gamle tilstande, bliver vi i langt højere grad i stand til at være en mester og tage vores fulde kraft og styrke på os, således at vi lettere kan skabe vort eget liv.

Først vil der være et oplæg om temaet, hvor der bl.a. præsenteres nogle redskaber.I grupper vil vi så hjælpe hinanden med transformationsprocessen. Igen er der ingen rigtig måde at gøre det på men vi er i stand til at bruge vores intutuion og lytte til vores højere selv. Og når vi er sammen tør vi gøre det som føles rigtig, selv om vi ikke har læst det i en bog endnu. Når vi er færdige med temaet, vil vi bruge lidt tid på at mærke den nye tilstand i kroppen og hvad denne ny virkelighed giver os af nye muligheder for at kunne skabe vort eget liv.   


Socialt samvær

Hver dag laver vi mad og spiser sammen.  Vi taler om at skabe en bedre verden men hvordan er vores egen tolerance når de andre skræller gulerødder på den helt forkerte måde. Ofte lærer vi mest i det helt jordnære, der hvor vi møder verden på godt og ondt.


AftentidenVi har valgt ikke at sætte program på aftenerne. Vi håber at I – deltagerne – har lyst til at byde ind med noget. Det kan være musikalsk, en leg, en fortælling eller lign. Vi har igen i år fået lov til at gøre noget i en kirke så det håber vi også vi for tid til en af aftnerne.  Stærk energi i festivaldageneFestivallen ligger i en periode med stærk indstrømning af energi til planeten. Det er fuldmåne med en formørkelse og en meteorregn kommer forbi.Hvis du har en kikkert eller et teleskop er det en god ide af tage det med. Forhåbentligt får vi lejlighed til at opleve alle 3 begivenheder. Informations- og salgsbordEt bord eller sted bliver stillet til rådighed, hvis du har nogle produkter, der relaterer sig til den nye energi, som du gerne vil sælge eller informere om.


LÆS MERE OM ALT DET PRAKTISKE HER


SE PROGRAMMET FOR FESTIVALEN HER

Torsdag:   Hvad er den nye energi?

Fredag:     Hvilken verden vil vi gerne skabe?

Lørdag:     Hvordan er Det Nye mig?

Søndag:    Hvordan? Praktisk realisering!

HVORDAN


Festival og retreat - Workshop - Bevidst samtale, hvor vi sammen udforsker Den Nye Energi - Finder veje til at integrere og skabe en ny verden - Meditativ vandring i skoven - Fælles dans - Afmontering af Den gamle Energi - Fælles madlavning - OvernatningKONTAKT OS

22 48 20 84

ARRANGØR


Festivallen afholdes af:

FORENINGEN FOR DEN NY ENERGI


Luna Munch Elvstrøm

www.heart-spirit.com


Birgitte Saviéra

www.birgittesaviera.dk